ไม้ผล ไม้ยืนต้น
อินทผาลัมใบแห้ง อินทผาลัมใบไหม้ อินทผาลัมยอดเน่า มีสองสาเหตุหลัก แก้ได้
อาจจะแห้งบริเวณเนื้อใน หรือแห้งจากขอบใบเข้ามาก็ได้ จริงแล้วคล้ายอาการใบจุด แต่แผลที่เกิดจากอาการ ใบไหม้ จะมีขนาดแผล..
อัปเดท ( 1 พฤษภาคม 2561 ) , แสดง (4,050) ,

อินทผาลัมใบไหม้ อินทผาลัมใบแห้ง

อาการนี้ อาจจะแห้งบริเวณเนื้อใน หรือแห้งจากขอบใบเข้ามาก็ได้ จริงแล้วคล้ายอาการใบจุด แต่แผลที่เกิดจากอาการ ใบไหม้ จะมีขนาดแผลใหญ่กว่า ขยายเป็นบริเวณกว้าง จนไปถึงแห้งทั้งใบ มีสาเหตุมาจากเชื้อรา เชื้อบัคเตรี

 

วิธีแก้ อินทผาลัมใบแห้ง

แก้อาการ อินทผาลัมใบแห้ง หรือใบไหม้ ที่เกิดจากเชื้อรา โดยการฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อราปลอดสารพิษ

 

แต่หากสังเกตุว่ามีหนอน หรือด้วงเข้าทำลาย ก็อาจเป็นสาเหตุของอาการใบแห้งได้เช่นกัน ต้องแก้ไขโดยการฉีดพ่นด้วย ไอกี้-บีที สารชีวินทรีย์กำจัดหนอน ปลอดสารพิษ

 

 

อินทผาลัมใบด่าง

อาการใบด่างมีหลายแบบ เช่น ด่างเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน ด่างเขียวสลับเหลือง ด่างแบบเกิดวงเหลือง หรือวงสีเขียวบนใบ อาการใบด่างนี้ ต้องดูว่าเกิดจากเชื้อไวรัส หรือการขาดธาตุอาหาร หรือเป็นเพราะแมลงดูดกิน อาจจะเกิดโดยเหตุจากอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว แต่บางครั้ง อาจเป็นเพราะทั้งขาดธาตุ แมลงดูดกิน และเชื้อไวรัสพร้อมกันก็เป็นได้

 

วิธีการแก้ อินทผาลัมใบด่าง

อินทผาลัมใบด่างจากอาการขาดธาตุ ส่วนใหญ่แล้วมักจะขาดธาตุรองธาตุเสริม ทำให้เกิดอาการใบด่าง ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำ FK-1 ที่ประกอบด้วยธาตุหลัก N-P-K มากถึง 20% ทั้งสามตัว และยังมีธาตุรองธาตุเสริม ที่เสริมสร้างความแข็งแรงของพืช และสร้างภูมต้านทานต่อโรคและแมลงให้กับอินทผาลัม

 

อินทผาลัมใบด่างจากแมลงดูดกิน หรือแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย ให้ฉีดพ่นด้วย มาคา สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลงปลอดสารพิษ

 

 

โรคของพืช ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ใช้ IS ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันและกำจัดโรคยอดไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราสนิม และโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

ไอเอส ป้องกันกำจัด ยับยั้งโรครา

 

หนอน ป้องกัน กำจัดหนอน ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของหนอน ป้องกันไม่ให้ลุกลาม ด้วย (AiKi-BT) ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับกำจัดหนอนโดยเฉพาะ ผลิตจากเชื้อ บีที ที่ออกฤทธิ์เพราะกับหนอน เชื้อบีทีนี้ ไม่มีผลและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม จึงทำให้เป็นสารธรรมชาติที่ปลอดภัย ออกฤทธิ์ทำลายหนอนได้เป็นอย่างดี

ไอกี้-บีที สารกำจัดหนอน กำจัดหนอนแมลงวัน ปลอดสารพิษ

 

เร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ด้วย ปุ๋ยน้ำ (FK-1) ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริมที่จำเป็น ธาตุหลัก N-P-K ช่วยเร่งการเสริมเติบโตของพืช เพิ่มความเขียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชออกดอกออกผลได้ดี ผลผลิตดี ได้น้ำหนักดี และในส่วนของ ธาตุรอง และ ธาตุเสริม ที่มีใน ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงให้กับพืช

ปุ๋ยน้ำเข้มข้น FK-1 บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

 

ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงปากดูด เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ด้วย (MAKA) มาคา สารอัลคาลอยด์ กำจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดภัยต่อผู้ใช้

มาคา กำจัดแมลงปลอดสารพิษ

 

 

 http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=03623