Login with Facebook
โปรแกรมสืบค้นข้อมูล และบทความทางด้านเกษตรกรรม ฐานข้อมูลความรู้เกษตรเพิ่มขึ้นทุกวันมากว่า 50 องค์ความรู้ต่อเดือน
พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง FarmKaset.ORG, True Corporaton (TDCM) และ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สืบค้นข้อมูลและบทความด้านเกษตรกรรม ในช่องนี้ ->


  *495248 จะเปิดบริการในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 นี้

  *495248 สายด่วนความรู้เกษตร สำหรับบริการทุกท่าน

  โทรเข้าสายด่วน *495248 เพื่อรับฟังข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม รองรับทุกเครือข่าย truemove, DTAC, AIS ค่าบริการนาทีละ 3 บาท สรุปในแต่ละหัวข้ออย่างครบถ้วนได้ใจความ ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อหนึ่งองค์ความรู้ การใช้บริการต่อครั้งจึงเป็นค่าใช้จ่ายเพียง 15-20 บาท จึงเป็นการศึกษาข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ และมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ทางเราเก็บค่าบริการเพื่อเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทางการพัฒนาวางระบบโอเปอเรเตอร์เท่านั้น เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกเท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม ในประเทศไทย

  การปลูกพืชเศรษฐกิจ
  การปลูกมันสำปะหลังกด *495248แล้ว กด1และ กด1
  การปลูกอ้อยกด *495248แล้ว กด1และ กด2
  การปลูกยางพารากด *495248แล้ว กด1และ กด3
  การปลูกข้าวกด *495248แล้ว กด1และ กด4
  การปลูกปาล์มน้ำมันกด *495248แล้ว กด1และ กด5


  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังกด *495248แล้ว กด2และ กด1
  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตอ้อยกด *495248แล้ว กด2และ กด2
  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตยางพารากด *495248แล้ว กด2และ กด3
  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวกด *495248แล้ว กด2และ กด4
  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันกด *495248แล้ว กด2และ กด5


  ข่าวสารจากอุทยานวิทยาศาสตร์
  ข่าวสารจากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจกด *495248แล้ว กด4และ กด1
  ข่าวสารจากสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีกด *495248แล้ว กด4และ กด2
  อุทยานวิทยาศาสตร์คืออะไรกด *495248แล้ว กด4และ กด3


  ติดต่อฟาร์มเกษตร
  ข้อมูลการติดต่อฟาร์มเกษตรกด *495248แล้ว กด5


  สินค้าเกษตรจากฟาร์มเกษตร

  ปุ๋ยน้ำ
  ปุ๋ยน้ำนาโนกด *495248แล้ว กด3และ กด1และ กด01

  ปุ๋ยเม็ด
  ปุ๋ยน้ำนาโนกด *495248แล้ว กด3และ กด1และ กด01

  ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  ปุ๋ยน้ำนาโนกด *495248แล้ว กด3และ กด1และ กด01
  ดูราคาสินค้าทุกตัวคลิก: สินค้าชนิดน้ำขวดเดียวก็ส่ง (ทางไปรษณีย์), ชนิดเม็ด 20 กระสอบขึ้นไป (ส่งโดยขนส่งเอกชน)
  เตรียมดิน
  ชนิดเม็ด
  ไฮ-แมกก้า สารปรับสภาพดิน ปรับโครงสร้างดิน ปรับ PH ดิน คุณภาพสูง หากดินของท่านอยู่ในสภาพปกติ ไม่ต้องใช้ ไฮ-แมกก้าใช้ในกรณีต้องการปรับสภาพดิน ปรับ pH และเสริมธาตุอาหารสำปรับดินที่ผ่านการเพาะปลูกมาหลายๆรอบแล้ว หรือดินเสื่อม
  ไฮ-แมกก้า (Hi-Magca) : สารปรับสภาพดิน ประกอบด้วย แคลเซียม 35%, แมกนีเซียม 25%, ซิลิกอน 10% แก้ปัญหาการขาด ธาตุอาหารในดิน แก้ดินเปรี้ยว เพิ่มความเขียว บรรจุ 25 กก./กระสอบ
  ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-ดำ เตรียมดิน บำรุงต้น ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-ดำ (Black Wonder) : สำหรับรองพื้นในนาข้าว มีคุณสมบัติเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับโครงสร้างดิน เพิ่มความ โปร่งและร่วมซุยใหักับดิน เพิ่มความสามารถในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดิน พร้อมทั้งให้ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมอย่างครบถ้วน บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  ไอซีคิท 2 ชุดย่อยสลายตอซัง ฟางข้าว ไอซีคิท 2 (IC Kit 2) : ชุดย่อยสลายตอซัง ฟางข้าว สำหรับฉีดพ่น เพื่อเร่งขบวนการย่อยสลายตอซัง ฟางข้าว ให้เป็นปุ๋ย และคืนไนโตรเจนให้กับดิน สลายตัวเองใน 7 วัน ช่วยปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดี โปร่ง ร่วนซุย เพิ่มไนโตรเจน เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ไม่ต้อง เผาตอซัง ที่เป็นเหตุให้เกิดมลพิษ ประกอบด้วนจุลินทรีย์ และสารเร่งจุลินทรีย์ จากธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สัตว์เลี้ยง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
  เร่งโตแตกกอ
  ชนิดเม็ด
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส 16-3-3 เร่งโต แตกกอ นาดินทรายเลือก ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส (Perfect-S) : กระสอบสีน้ำตาล 16-3-3 + OM 10% + Si ใช้สำหรับเร่งแตกกอข้าว ในนาดินทราย มีกรดอะมิโนช่วยให้พืชโตเร็ว และธาตุอาหารที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับข้าวในนาดินทราย บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-ดำ เตรียมดิน บำรุงต้น นาดินเหนียวเลือก ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-อาร์ (Perfect-R) : กระสอบสีทอง 20-3-0 + OM 10% + Si ใช้สำปรับเร่งแตกกอข้าวในนาดินเหนียว ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศ มาใช้กับข้าวได้ บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  คู่นาข้าวเขียวขจี เร่งความเขียวให้กับต้นข้าว คู่นาข้าวเขียวขจี : มีสองขนาด, คู่ 1ลิตร x 2ขวด และขนาด คู่ 20ลิตร x 2ถัง
  (หนึ่งชุดผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่) ในหนึ่งชุดประกอบด้วย ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน + บูสเตอร์เงิน ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโนช่วยเพิ่มขนาดความกว้างของใบข้าว และความสูงของต้น ส่วนบูสเตอร์เงิน ทำหน้าที่เพิ่มความเขียว และช่วยให้ใบข้าวแข็งตั้งตรงใบไม่โน้ม ทำให้แสงแดดส่องผ่านด้านล่างของใบข้าวได้ จึงปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช
  คู่นาข้าว รวงยาว เร่งรวงข้าว คู่นาข้าวรวงยาว : มีสองขนาด, คู่ 1ลิตร x 2ขวด และขนาด คู่ 20ลิตร x 2ถัง
  (หนึ่งชุดผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่) ในหนึ่งชุดประกอบด้วย ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน + บูสเตอร์แดง ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโนช่วยเพิ่มขนาดความกว้างของใบข้าว และความสูงของต้น ส่วนบูสเตอร์สูตรสีแดง ช่วยเพิ่มความยาวของรวงข้าว ทำให้ข้าวมีจำนวนเมล็ดต่อรวงมากขึ้น ใช้ฉีดตอนข้าวเป็นน้ำนม
  เร่งเมล็ดเต็ม
  ชนิดเม็ด
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-พี เร่งผลผลิต เร่งเมล็ดเต็ม ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-พี (Perfect-P) : กระสอบสีม่วง 5-3-14 + OM 10% + Si ใช้สำหรับเร่งผลผลิต เร่งเมล็ดข้าวให้เต็ม มีธาตุอาหารโปแตสเซียม (K) สูง ทำหน้าที่เร่งขบวนการเคลื่อนย้าย สะสมแป้งและน้ำตาล บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  คู่นาข้าวเมล็ดเต็ม เพิ่มน้ำหนักและเร่งเมล็ดข้าวให้เต็ม คู่นาข้าวเมล็ดเต็ม : มีสองขนาด, คู่ 1ลิตร x 2ขวด และขนาด คู่ 20ลิตร x 2ถัง
  (หนึ่งชุดผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่) ในหนึ่งชุดประกอบด้วย ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน + บูสเตอร์ส้ม ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโนช่วยเพิ่มขนาดความกว้างของใบข้าว และความสูงของต้น ส่วนบูสเตอร์ส้ม จะทำหน้าที่เร่งขบวนการขับเคลื่อนและสะสมแป้งและน้ำตาล ส่งผลให้ข้าวมีน้ำหนัก และเมล็ดเต็ม
  กำจัดเพลี้ย
  มาคา สารอัลคาลอย กำจัดเพลี้ย กำจัดแมลง มาคา (MAKA) : (หนึ่งลิตรผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่) ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค ใช้สำหรับกำจัดเพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ และแมลงศัตรูพืช
  กำจัดหนอน
  ไอกี้-บีที กำจัดหนอนปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที (AIKI-BT) : (หนึ่งลิตรผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่) ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค ใช้สำหรับกำจัดหนอนโดยเฉพาะ
  กำจัดเชื้อรา
  ไอเอส-ไรท์ กำจัดเชื้อราในนาข้าว ไอเอส-ไรท์ (IS-Rice) : (หนึ่งลิตรผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่) ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค ใช้สำหรับกำจัดเชื้อราในนาข้าว
  ดูราคาสินค้าทุกตัวคลิก: สินค้าชนิดน้ำขวดเดียวก็ส่ง (ทางไปรษณีย์), ชนิดเม็ด 20 กระสอบขึ้นไป (ส่งโดยขนส่งเอกชน)
  เตรียมดิน
  ชนิดเม็ด
  ไฮ-แมกก้า สารปรับสภาพดิน ปรับโครงสร้างดิน ปรับ PH ดิน คุณภาพสูง การรองพื้นและปรับโครงสร้างดินให้กับอ้อยปลูก เป็นการเตรียมธาตุอาหารให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตในอ้อยปลูก และยังมีส่วนช่วยให้สามารถเก็บอ้อยไว้ได้หลายตอ
  ไฮ-แมกก้า (Hi-Magca) : สารปรับสภาพดิน ประกอบด้วย แคลเซียม 35%, แมกนีเซียม 25%, ซิลิกอน 10% แก้ปัญหาการขาด ธาตุอาหารในดิน แก้ดินเปรี้ยว เพิ่มความเขียว บรรจุ 25 กก./กระสอบ
  ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-ดำ เตรียมดิน บำรุงต้น ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-ดำ (Black Wonder) : สำหรับรองพื้นอ้อยปลูก มีคุณสมบัติเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับโครงสร้างดิน เพิ่มความ โปร่งและร่วมซุยใหักับดิน เพิ่มความสามารถในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดิน พร้อมทั้งให้ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมอย่างครบถ้วน บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  เร่งโต
  แตกกอ ย่างปล้อง
  ชนิดเม็ด
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส 16-3-3 เร่งโต แตกกอ ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส (Perfect-S) : กระสอบสีน้ำตาล 16-3-3 + OM 10% + Si ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักและรอง ใช่ใส่อ้อยอายุประมาณ 1 เดือน เพื่อเร่งอ้อยให้แตกกอดี และย่างปล้องสูง ลำต้นมีความแข็งแรง ไม่หักโค่น เพิ่มความเขียว เร่งการเจริญเติบโต บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  ปุ๋ยน้ำนาโน อะมิโน เร่งการเจริญเติบโต มันสำปะหลัง ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน : มีขนาด 3ลิตร และ 20ลิตร (1ลิตร ผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่ต่อครั้ง)
  ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน ใช้ฉีดพ่น ช่วยส่งเสริมการแตกกออ้อย และขยายขนาดและความกว้างของใบ จึงทำให้อ้อยมีใบกว้างขึ้น รับแสงได้ดีขึ้น ทำให้การเจริญเติบโตของอ้อย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมบูรณ์ และแข็งแรง ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นมากกว่า 15 ชนิด ที่จำเป็นต่อความต้องการของพืช
  คู่นาข้าว รวงยาว เร่งรวงข้าว บูสเตอร์เงิน : มีขนาด 1ลิตร และ 20ลิตร (1ลิตร ผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่ต่อครั้ง)
  บูสเตอร์เงิน เร่งความเขียวให้กับอ้อย เสริมสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง อุดมด้วยธาตุ เหล็ก และสังกะสี (Fe, Zn)
  เพิ่มน้ำหนัก
  เพิ่ม CCS
  ชนิดเม็ด
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-พี เร่งผลผลิต เร่ง CCS ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-พี (Perfect-P) : กระสอบสีม่วง 5-3-14 + OM 10% + Si ใช้สำหรับเร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักอ้อย เพิ่มค่าความหวาน หรือค่า CCS มีธาตุอาหารโปแตสเซียม (K) สูง ทำหน้าที่เร่งขบวนการเคลื่อนย้าย สะสมแป้งและน้ำตาล จึงส่งผลให้อ้อยมีน้ำหนักดี และมีเปอร์เซ็นความหวาน หรือ CCS สูง บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  คู่นาข้าวเมล็ดเต็ม เพิ่มน้ำหนักและเร่งเมล็ดข้าวให้เต็ม บูสเตอร์ส้ม : มีขนาด 1ลิตร และ 20ลิตร (1ลิตร ผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่ต่อครั้ง)
  บูสเตอร์ส้ม จะทำหน้าที่เร่งขบวนการขับเคลื่อนและสะสมแป้งและน้ำตาล อุดมไปด้วยกรดอะมิโนและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการ สะสมแป้งและน้ำตาล ทำให้อ้อยมีน้ำหนักดี และได้เปอร์เซ็นต์ความหวาน หรือ CCS สูง
  ไบโอ เอ็น จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในอากาศ สำหรับอ้อย ไบโอ-เอ็น (Bio-N) : จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน มีขนาด 3ลิตร และ 20ลิตร (1ลิตร ผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่ต่อครั้ง)
  ไบโอ-เอ็น เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถ ในการตรึงไนโตรเจนในอากาศ (Nitrogen Fixing Microorganism) มาให้กับอ้อยได้, ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่ออ้อย อันได้แก่ Acetobacter diazotropicus, Herbaspirillum seropedicae, Azotobacter paspali
  ดูราคาสินค้าทุกตัวคลิก: สินค้าชนิดน้ำขวดเดียวก็ส่ง (ทางไปรษณีย์), ชนิดเม็ด 20 กระสอบขึ้นไป (ส่งโดยขนส่งเอกชน)
  เตรียมดิน
  ชนิดเม็ด
  ไฮ-แมกก้า สารปรับสภาพดิน ปรับโครงสร้างดิน ปรับ PH ดิน คุณภาพสูง มันสำปะหลังเป็นพืชโตเร็ว ที่ให้ผลผลิตต่อไร่มาก ในแต่ละรอบการปลูก มันสำปะหลังจึงใช้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเป็นจำนวนมาก ไฮ-แม็กก้า ช่วยรักษาระดับและเพิ่มธาตุดอาหารที่จำเป็นต่อ การเจริญเติบโตของพืช มีส่วนให้พืชได้รับธาตุดอาหารที่ครบถ้วน จึงทำให้พืชเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์แข็งแรง
  ไฮ-แมกก้า (Hi-Magca) : สารปรับสภาพดิน ประกอบด้วย แคลเซียม 35%, แมกนีเซียม 25%, ซิลิกอน 10% แก้ปัญหาการขาด ธาตุอาหารในดิน แก้ดินเปรี้ยว เพิ่มความเขียว บรรจุ 25 กก./กระสอบ
  ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-ดำ เตรียมดิน บำรุงต้น ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-ดำ (Black Wonder) : สำหรับรองพื้นในร่องมันสำปะหลัง มีคุณสมบัติเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับโครงสร้างดิน เพิ่มความ โปร่งและร่วมซุยใหักับดิน เพิ่มความสามารถในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดิน พร้อมทั้งให้ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมอย่างครบถ้วน บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  กู๊ดโซ๊ค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เร่งราก ป้องกันโรค กู๊ดโซ๊ค น้ำยาแช่พันธุ์มันสำปะหลัง : มีขนาด 0.5ลิตร และ 20 ลิตร, 0.5ลิตร ใช้ได้ 2-3ไร่
  ใช้สำหรับแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ช่วยเร่งราก เพิ่มเปอร์เซนต์การงอก เร่งการแตกยอด ป้องกันโรคและแมลง ที่ติดมากับท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
  ไอซีคิท 2 ชุดย่อยสลายตอซัง ฟางข้าว ไอซีคิท 2 (IC Kit 2) : ชุดย่อยสลาย ใช้ฉีดพ่นเพื่อเร่งขบวนการย่อยสลายเหง้ามันสำปะหลัง ช่วยให้เหง้า มันสำปะหลังที่ตกค้างในไร่ ย่อยสลายตัวกลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้น เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดิน ประกอบด้วนจุลินทรีย์ และสารเร่งจุลินทรีย์ จากธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สัตว์เลี้ยง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม (หนึ่งชุดผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่)
  เร่งโต
  พัฒนาทรงพุ่ม
  ชนิดเม็ด
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส 16-3-3 เร่งโต แตกกอ ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส (Perfect-S) : กระสอบสีน้ำตาล 16-3-3 + OM 10% + Si ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักและรอง ที่เหมาะสมต่อการใช้เร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ใช้ใส่มันสำปะหลัง ที่มีอายุประมาณ 30 - 45 วัน ซึ่งเป็นช่วงพัฒนาทรงพุ่ม ช่วยให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตดี แตกกิ่งก้าน มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความเขียว พร้อมที่จะสะสมธาตุอาหาร และเตรียมพร้อมความแข็งแรงของต้นมันสำปะหลังก่อนลงหัว ในระยะสะสมแป้ง บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  ปุ๋ยน้ำนาโน อะมิโน เร่งการเจริญเติบโต มันสำปะหลัง ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน : มีขนาด 3ลิตร และ 20ลิตร (1ลิตร ผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่ต่อครั้ง)
  ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน ใช้ฉีดพ่น เร่งให้มันสำปะหลังแตกยอดดี แตกกิ่ง แตกก้าน ขยายขนาดของใบ เพิ่มความสูงและเร่งการแตกยอด ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น มากกว่า 15 ชนิด ที่จำเป็นต่อความต้องการของพืช
  คู่นาข้าว รวงยาว เร่งรวงข้าว บูสเตอร์เงิน : มีขนาด 1ลิตร และ 20ลิตร (1ลิตร ผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่ต่อครั้ง)
  บูสเตอร์เงิน เร่งความเขียวให้กับใบมันสำปะหลัง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นมันสำปะหลัง เสริมสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง
  เร่งหัว
  ชนิดเม็ด
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-พี เร่งผลผลิต เร่งเมล็ดเต็ม ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-พี (Perfect-P) : กระสอบสีม่วง 5-3-14 + OM 10% + Si ใช้สำหรับเร่งผลผลิต เร่งมันสำปะหลังให้ลงหัว มีธาตุอาหารโปแตสเซียม (K) สูง ทำหน้าที่เร่งขบวนการเคลื่อนย้าย สะสมแป้งและน้ำตาล ทำให้มันสำปะหลังลงหัวได้เต็มที่ มีเปอร์เซ็นแป้งสูง และน้ำหนักดี บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  คู่นาข้าวเมล็ดเต็ม เพิ่มน้ำหนักและเร่งเมล็ดข้าวให้เต็ม บูสเตอร์ส้ม : มีขนาด 1ลิตร และ 20ลิตร (1ลิตร ผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่ต่อครั้ง)
  บูสเตอร์ส้ม จะทำหน้าที่เร่งขบวนการขับเคลื่อนและสะสมแป้งและน้ำตาล อุดมไปด้วยกรดอะมิโนและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการ สะสมแป้งและน้ำตาล ทำให้มันสำปะหลังลงหัวได้ดี มีน้ำหนัก และได้เปอร์เซ็นต์แป้งที่สูง
  กำจัดเพลี้ย
  มาคา สารอัลคาลอย กำจัดเพลี้ย กำจัดแมลง มาคา (MAKA) : (หนึ่งลิตรผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่) ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค ใช้สำหรับกำจัดเพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ และแมลงศัตรูพืช
  กำจัดเชื้อรา
  ไอเอส-ไรท์ กำจัดเชื้อราในนาข้าว ไอเอส-ไรท์ (IS-Rice) : (หนึ่งลิตรผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่) ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค ใช้สำหรับกำจัดเชื้อรา
  ดูราคาสินค้าทุกตัวคลิก: สินค้าชนิดน้ำขวดเดียวก็ส่ง (ทางไปรษณีย์), ชนิดเม็ด 20 กระสอบขึ้นไป (ส่งโดยขนส่งเอกชน)
  รองก้นหลุม
  ชนิดเม็ด
  ไฮ-แมกก้า สารปรับสภาพดิน ปรับโครงสร้างดิน ปรับ PH ดิน คุณภาพสูง ยางพาราเป็นไม้ยืนต้น เรามีโอกาสรองก้นหลุมได้เพียงครั้งเดียว ไฮ-แม็กก้า ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของยางพารา รักษาสมดุล และปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน
  ไฮ-แมกก้า (Hi-Magca) : สารปรับสภาพดิน ประกอบด้วย แคลเซียม 35%, แมกนีเซียม 25%, ซิลิกอน 10% แก้ปัญหาการขาด ธาตุอาหารในดิน แก้ดินเปรี้ยว เพิ่มความเขียว บรรจุ 25 กก./กระสอบ
  ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-เขียว รองก้นหลุมยางพารา ปุ๋ยเม็ด วันเดอร์-เขียว (Green Wonder) : สำหรับรองพื้นในร่องก้นหลุมยางพารา มีคุณสมบัติเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับโครงสร้างดิน เพิ่มความ โปร่งและร่วมซุยใหักับดิน เพิ่มความสามารถในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดิน พร้อมทั้งให้ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมอย่างครบถ้วน และยาวนาน เหมาะกับไม้ยืนต้นอย่างยางพารา บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ยางเล็ก
  ยังไม่เปิดกรีด
  ชนิดเม็ด
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส 16-3-3 เร่งโต แตกกอ ใส่ต้นฝน และปลายฝนด้วย ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส (Perfect-S) : กระสอบสีน้ำตาล 16-3-3 + OM 10% + Si ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักและรอง ที่เหมาะสมต่อการใช้เร่งการเจริญเติบโตของยางพารา ช่วยเร่งให้ยางพาราเล็กเจริญเติบโต มีความสมบูณร์แข็งแรง แตกฉัตร เพิ่มความเขียว บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  ปุ๋ยน้ำนาโน อะมิโน เร่งการเจริญเติบโต มันสำปะหลัง ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน : มีขนาด 3ลิตร และ 20ลิตร (1ลิตร ผสมฉีดพ่นได้ 5 ไร่ต่อครั้ง)
  ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน ใช้ฉีดพ่น เร่งให้ยางพาราเล็กโตเร็วยิ่งขึ้น ขยายขนาดและความกว้างของใบ เพิ่มความเขียว ยางพาราจะเจริญเติบโตได้เร็ว และแข็งแรง ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น มากกว่า 15 ชนิด ที่จำเป็นต่อความต้องการของพืช
  ยางใหญ่
  เปิดกรีดแล้ว
  ชนิดเม็ด
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส 16-3-3 เร่งโต แตกกอ ต้นฝน ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-เอส (Perfect-S) : กระสอบสีน้ำตาล 16-3-3 + OM 10% + Si ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักและรอง ที่เหมาะสมต่อการใช้เร่งการเจริญเติบโตของยางพารา ช่วยเร่งให้ยางพาราเล็กเจริญเติบโต มีความสมบูณร์แข็งแรง แตกฉัตร เพิ่มความเขียว บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-ยิลด์ เพิ่มปริมาณน้ำยาง ปลายฝน ปุ๋ยเม็ด เพอร์เฟค-ยิลด์ (Perfect-Y) : กระสอบสีม่วง 12-3-8 + OM 10% + Si ใช้สำหรับเพิ่มปริมาณน้ำยาง ช่วยให้ยางพารามีปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น น้ำยางไหลดี ประกอบด้วยธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็น และเหมาะสม กับยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ช่วยรักษาระดับผลผลิต ให้สม่ำเสมอ หรือเพิ่มมากขึ้น บรรจุ 50 กก./กระสอบ
  ชนิดน้ำ
  รับเบอร์แม็ก ยาทาหน้ายางพารา รับเบอร์แม็ก : ขนาด 0.5 ลิตร
  ใช้สำหรับทาหน้ายางพารา ทำให้หน้ายางนิ่ม กรีดง่าย ไม่ใช่ยาเร่งน้ำยาง แต่จะมีคุณสมบัติในการขยาดท่อน้ำยาง และรักษาแผลที่หน้ายาง ให้หายเร็วกว่าปกติ จึงทำให้ หน้ายางนิ่ม และน้ำยางไหลดีขึ้น
  ไอเอ็มโอ จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ไอเอ็มโอ (IMO) : มีขนาด 3ลิตร และ 20ลิตร
  เป็นจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ใช้ในการพ่นให้ทั่วบริเวณพื้นที่ เพื่อช่วยย่อยสลายใบยางให้เป็นปุ๋ย คืนไนโตรเจนให้กับดิน และใช้สำหรับพ่นรอบลำต้นยาง ป้องกันและ รักษาเชื้อรา ให้กับต้นยางพาราได้เป็นอย่างดี
  อุปกรณ์
  ถ้วยรองน้ำยาง ถ้วยรองน้ำยาง

  ชนิดเกรดธรรมดา ทำจากพลาสติกสีดำ มันวาว เหนียว ไม่แตกหักง่าย มี 2 ขนาด
  - ขนาด 750 ซีซี (25 ออนซ์ หรือเบอร์ 1) ราคา 3,600 บาทต่อ 1,000 ใบ
  - ขนาด 1000 ซีซี (33 ออนซ์ หรือเบอร์ 3) ราคา 3,800 บาทต่อ 1,000 ใบ

  ชนิดเกรดหนาพิเศษ ทำจากพลาสติกเนื้อแข็ง ตัวถ้วยหนาและแข็งแรง มีน้ำหนักมาก ไม่ปลิวตามลม อายุการใช้งานนาน สามารถใช้ทดแทนถ้วยเซรามิคได้ มีขนาดเดียว คือ
  - ขนาด 850 ซีซี (28 ออนซ์ หรือเบอร์ T2) ราคา 5,800 บาทต่อ 1,000 ใบ

  ค่าจัดส่ง: 400 บาท ต่อ 1,000 ใบ ส่งได้ทั่วประเทศ รับที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน